Intermec SG20T 2DEste cunoscut faptul că de la 1 Iunie anul curent va demara programul Prescripţia Electronică, element ce face parte dintr-o soluţie medicală amplă, dezvoltată la nivel naţional din fonduri europene nerambursabile sub coordonarea instituţiilor corespunzatoare de stat. Împreună cu celelalte componente precum cardul naţional de sănătate şi dosarul electronic, Prescripţia Electronică formeaza Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) creat cu rol de platformă electronică a asigurărilor de sănătate. Beneficiile aduse de SIUI sunt administrarea informatică unitară, managementul deciziilor, sporirea performanţei în acordarea serviciilor, facilitarea decontării şi raportării serviciilor medicale, monitorizarea şi controlul asupra utilizării fondurilor.

Read More